En viktig kamp om kundene foregår når kundene står i butikken og de beste produsentene fremmer varene smartere enn resten. Her er sjekklisten for sjekklister – som sikrer effektiv butikkoppfølging og legger grunnlaget for bedre analyse og beste praksis for ledelsen.

Contendo har utviklet løsningen Leading the Team, en app for bruk i oppfølging av butikk og dokumentasjon av produktfremming, der kjedeledelsen enkelt kan analysere innrapportert informasjon og dele beste praksis.

Vi blir ofte utfordret på hva som er den optimale sjekklisten for et butikkbesøk. Nå tar vi utfordringen og presenterer en guide til hvordan produktfremming kan bli forbedret. Den er basert på lærdommer vi har trukket etter mer enn ti års nærkontakt og rådgivning for noen av landets største butikkjeder. Les mer om noen av disse leveransene på våre nettsider.


1. Ha en fast agenda

Første bud er å innse fordelene ved å ha en fast struktur på oppfølgingen av butikk og ikke bare la disse være et resultat av salgskonsulentens forgodtbefinnende. Et fast sett med sjekkpunkter og oppgaver som man skal igjennom gir god struktur på oppfølgingen og effektiv tidsbruk. En fast agenda ivaretar også helheten – og dere unngår at viktige ting blir glemt i en travel hverdag.


2. Fokusér på kundeopplevelsen

I Contendo er kundeopplevelsen i sentrum for alt vi tenker og gjør, og da mener vi våre kunders kunder. Vi er overbevist om at den gode kundeopplevelsen ivaretar noe dypt menneskelig, og derigjennom skaper lojalitet og hindrer at man ender opp i en nedadgående prisspiral. Hvordan dette omsettes i praksis til et punkt på en sjekkliste vil være unikt for hvert produkt i den ene enden og kjedens retningslinjer og strategier for å levere på kundeopplevelsen i det andre. Tenk gjennom hva som er dine driverne og viktigste differensiatorer for den gode kundeopplevelsen: Er det varepresentasjon? God service? Kvalitet? Lave priser?. Er det nærhet til komplementære produkter? eller er det spesielle produkter som selger relativt godt i en spesiell butikk, og som man må være obs på å følge opp mer enn andre?

 (Artikkelen fortsetter under bildet)

Serious staff woman wrting on notepad at supermarket

 Papir eller app? Hva skal du følge opp de nærmeste dagene? Er det noen av avvikene som må håndteres straks? Bytter du ut skriveblokk med digitale verktøy går dokumentasjonen raskere og du kan få automatiske varslinger.


3. Gjør klar for kampanjer

Skal noen produkter profileres særskilt i løpet av nærmeste fremtid? Er kampanjevarer bestilt i tide og vet de ansatte at kampanjen starter og hva den innebærer for de (og kundene)? 


4. Notér avvik og hva som er bra 

Dette kan være avvik fra forventet utvikling. Det kan være avvik i presentasjon av varer. Eller helt andre ting som påvirker salgsutviklingen og resultatene av kampanjen. Ofte har man utarbeidet faste sjekklister som man skal igjennom og som danner grunnlag for om man er klar for kampanje og kundene eller ikke. De smarte har tatt i bruk digitale sjekklister som gjør denne registreringen rask og effektiv.


5. Registrer oppfølgingspunkter

Hva skal du følge opp de nærmeste dagene? Er det noen av avvikene som må håndteres straks? De smarte registrerer oppfølging under besøket – i digitale verktøy der de får automatiske varslinger om å gjennomføre de aktuelle handlingene.

6. Ta bilder før og etter

Dokumentasjon i form av sjekklister er bra, men bilder sier som kjent mer enn tusen ord. Bilder som deles med kolleger og kjedeledelse er også en svært enkel måte å lære på tvers av organisasjonen og bidra til å etablere beste praksis?

7. Avtal neste besøk

Fast agenda for hvert besøk bør inkludere når du skal komme tilbake neste gang. La frekvens være påvirket av behov og ambisjon for butikken og ikke bare i forbindelse med kampanjer som skal kjøres. 

8. Analyser og vurder behovet for tiltak

Sørg for å samle inn data og innsikt fra oppfølging i butikk og få de presentert på en oversiktlig og enkel måte. La rapporten bli en del av ditt styringsverktøy og bruk innsikten for å iverksette riktige tiltak og forbedringsarbeid

 

LES OGSÅ: 5 spørsmål som avgjør om din produktfremming vinner slaget i butikken

 

 

Ta vår test!

Hvor smart planlegges, gjennomføres og analyseres butikkbesøk hos dere?

 

New call-to-action