Contendo-bloggen

Contendo-bloggen er en blogg som handler om å hvordan man kan jobbe mest mulig effektivt med salg, og hvordan salgsavdelingen er med på å påvirke kundeopplevelsen. Vi håper at du som jobber med salgsledelse kan plukke opp inspirasjon og tips i bloggen vår.

Viktige teknologitrender som vil påvirke faghandelen nå og fremover

I en verden der teknologi utvikles stadig raskere og innovasjonen brøyter ny vei, er det krevende å manøvrere samt holde oversikt. Vi har derfor laget denne oversikten over sentrale teknologitrender som vil påvirke faghandelen fremover. Du slipper..

Skap et «dream team» med fokusaktiviteter

Styrk lagånden og skap motivasjon og begeistring blant de ansatte i butikken ved å la de jobbe dedikert og fokusert med utvalgte aktiviteter i hverdagen. Målet er å følge beste praksis i bedriften og spille de ansatte gode i møte med kundene.

For å..

Sørg for god sekundering på nøkkeltallene på tvers av kjeden

Har både dere i ledelsen og de ansatte ute i butikkene eierskap til de sentrale KPI-ene? Det ligger mye motivasjon og kraft i at alle trekker i samme retning når de kjenner nøkkeltallene dere ønsker å styre etter og levere gode resultater på.

Med..

Få butikkene kundeklarer til når kampanjen går

Salgsfremmende vareeksponering er avgjørende for å lykkes i dagens konkurransesituasjon i varehandelen. Det gjelder å ha riktige produkter, til rett tid og til riktig pris. Her får du tips til hvordan dere kan lykkes med å få butikkene..

Lytt til kunden for å bli bedre!

Tar du deg tid til å sette deg inn tilbakemeldingene fra kundene, kan informasjonen være svært nyttig for læring og justering slik at dere kan sørge for best mulig kundeopplevelser ute i butikk.

Slik får du engasjerte og motiverte ansatte

Motiverte og engasjerte butikkmedarbeidere er noe alle ledere drømmer om. Nøkkelen for å lykkes med det er gode verktøy, både for dem og deg som leder.

Et godt verktøy som gjør det mulig for deg å jobbe systematisk og strukturert med..

Hvordan kan du øke butikkenes salgspotensiale?

For at kjedeledere skal lykkes med gjennomføring i butikk, er det smart å sørge for effektiv kommunikasjon ut til butikkmedarbeiderne om endringer i kampanjer, ukesoppgaver, sortiment og priser. Her forklarer vi deg hvordan du kan gjøre dette på en..

Sikre bedre kundeopplevelser i butikkene

For varehandelen kan det være en utfordring å til enhver tid ha kundeklare butikker. Men det finnes løsninger som kan hjelpe deg som kjedeleder med å sikre best mulig kundeopplevelser ved at beste praksis følges ute i butikkene.

..

Hvordan skaffe befaringer og hvordan sikre oppdraget etterpå?

Konkurransen blant eiendomsmeglere blir stadig tøffere. Her får du tips til hvordan du bør jobbe for å skape flere muligheter, og hvordan du kan bli valgt fremfor en annen aktør etter et kundemøte.

Konkurransen blant eiendomsmeglere blir stadig..

Utnytt kundeundersøkelsene og få flere leads

Et smart verktøy for kundeundersøkelser kan bidra sterkt til ønsket salgsvekst. Vi forklarer deg hvordan.

En god og gjennomarbeidet kundeundersøkelse kan hjelpe deg med å strukturere kundeoppfølgingen din, samt gi kundene dine anledning til å..

Slik kan du legge til rette for at meglerne skal bli mer proaktive

Slik kan du legge til rette for at meglerne skal bli mer proaktive.

En eiendomsmeglers hverdag består av store variasjoner. Noen ganger koker det med oppdrag, mens det andre ganger er svært stille. Så hvordan kan du som leder på et meglerkontor gå..

Vinn oppdragene!

Økt fokus på kundeopplevelsen og riktig adferd i møte med kundene kan skaffe deg flere eiendomsmegleroppdrag og resultatene du jakter. Her forklarer vi deg hvordan.

Det å skulle skaffe seg nye oppdrag som eiendomsmegler, er på ingen måte en enkel..

Med god coaching kan du øke omsetningen med 55 %

For deg som leder kan det være utfordrende å hjelpe dine ansatte på veien til å bli bedre. Det handler ikke om å fortelle dem hva de skal gjøre for å nå sine mål, men stille spørsmål som fører til ettertanke og deretter eierskap til egne..

Hvordan rekruttere og beholde de beste meglerne

Med tre grunnpilarer godt forankret i selskapet har du nøkkelen til å kunne skape en trygg arbeidsplass der de ansatte stortrives og presterer – og der nye talenter ivrer etter å jobbe.

Gode meglere vokser ikke på trær, så når du først har fått en..

Med begeistrede ansatte når du dine mål raskere!

Hvor ofte kjenner du på forskjellen på god og dårlig kundebehandling? Hva var det ved din siste gode kjøpsopplevelse som gjorde at du kjøpte varen og var fornøyd? Utseende på butikken? Vareutvalget? Eller var det simpelthen god gammeldags personlig..

MyCall - Økte antall kundebesøk med 40%

Telia- eide MyCall økte antall kundebesøk med 40 prosent og opplevde økt tillit både fra forhandlere og egne ansatte etter at de tok i bruk den mobile løsningen Contendo Leading the Team.

Når først kunden kommer inn i butikken - 8 ting som sikrer beste praksis for å gjøre den kundeklar

En viktig kamp om kundene foregår når kundene står i butikken og de beste produsentene fremmer varene smartere enn resten. Her er sjekklisten for sjekklister – som sikrer effektiv butikkoppfølging og legger grunnlaget for bedre analyse og beste..

5 spørsmål som gir kontroll og hjelper deg å gjøre dine butikker kundeklare

Bruker dere kundekonsulenter, produktfremmere eller andre typer ressurser for å følge opp og styrke salget av egne varer i butikk? Her er et sett med spørsmål vi i Contendo ser at de beste har gode svar på og som bidrar til deres struktur og beste..

Contendo lanserer løsning for å gjøre dine ansatte kundeklare

Selger dere produkter gjennom butikker eller forhandlere? Opplever du at de er klare til å ta i mot kunden eller sagt på en annen måte, at de er kundeklare? Har du en beste praksis tilnærming til hvordan butikkene eller forhandlere følges opp, og..