Økt fokus på kundeopplevelsen og riktig adferd i møte med kundene kan skaffe deg flere eiendomsmegleroppdrag og resultatene du jakter. Her forklarer vi deg hvordan.

Det å skulle skaffe seg nye oppdrag som eiendomsmegler, er på ingen måte en enkel oppgave. Det er mange som konkurrerer i de samme markedene, både rutinerte eiendomsmeglere med et allerede godt etablert navn og rykte – og nyutdannede og ambisiøse eiendomsmeglerfullmektige på jakt etter sine første megleroppdrag. Så hvordan skal du klare å skille deg ut for å finne og vinne oppdrag?

Du oppnår mer når du fokuserer på prestasjonene enn selve målet. Salgsresultatene kommer når du som megler spiller deg selv god i møte med kundene. Målet er at de fornøyde kundene skal bli dine ambassadører, noe som igjen kan bli nøkkelen til nye oppdrag.

Gjør som de beste atleter og artister, hold fokus på de riktige arbeidsoppgavene. For å få til dette, er det viktig at du i arbeidshverdagen får:

Les også: Slik kan du utnytte dine tilbakemeldinger for å skaffe flere leads 

Systematisering av arbeidshverdagen

For å kunne effektivisere og systematisere arbeidsrutinene dine slik at du skal nå målene dine og oppnå bedre resultater, er det viktig å ha gode digitale verktøy lett tilgjengelig. Vi tenker da på verktøy som gir deg nøyaktige sekunderinger på hvordan du ligger an og presterer sammenlignet med de andre på kontoret og/eller sammenlignet med andre meglere på andre kontorer i samme selskap. Se for deg en digital møteplass hvor det står svart på hvitt hvor skoen trykker i arbeidshverdagen, hvilke tiltak som er iverksatt for å gjøre deg til en bedre megler og om tiltakene virker. Her kan du både la deg inspirere av hva kollegaer gjør – og ikke minst hente nyttig kunnskap om hvilke områder du kan bli bedre på sammenlignet med de beste. Basert på innsikten fra disse dataene kan du lage en arbeidsplan både alene og sammen med lederen din som gjør det mulig å jobbe målrettet og effektivt.

Og hadde det ikke vært supert om du i en slik digital løsningen også hadde tilgang til å kunne utføre kundeundersøkelser i kjøps- og salgsprosesser? En kundeundersøkelse, med gjennomtenkte og relevante spørsmål, vil kunne gi deg nyttige tilbakemeldinger på egne prestasjoner direkte fra kunden slik at du kan få input til hvordan du kan prestere bedre. I en kundeundersøkelse kan du også spørre kunden om de skal selge noe eller om de kjenner noen som skal selge en eiendom. Gode tilbakemeldinger fra kundeundersøkelser kan også være svært verdifullt å bruke i markedsføringen av deg selv som megler for å vinne nye oppdrag.

Hvordan skaffe befaringer og hvordan sikre oppdraget etterpå?

Spill deg selv god med fokusaktiviteter

Campfire er en Team Management-løsning fra Contendo som gjør det mulig for deg som megler å jobbe systematisk med fokusaktiviteter. Du kan se på Campfire som en digital møteplass, der aktivitetsmålingen i løsningens oversiktlige dashboard gir deg et klart og tydelig svar på hvilken kvalitet du leverer som megler. Det gjelder blant annet antall befaringer, oppdrag og hva som er solgt samt tips gitt til bank og kundetilfredshet (KTI). I løsningen har du også tilgang til å kunne utføre kundeundersøkelser i både kjøps- og salgsprosesser. Alt dette har du enkel tilgang til via PC og mobil.

Sikre deg signaturen

Målet med fokusaktivitetene er å gi deg som megler verktøyene du trenger for å sikre deg det viktige oppdraget etter en befaring med en mulig kunde – og dermed åpne dører til enda flere kundemøter og oppdrag. Tanken bak fokusaktivitetene er at resultatene vil komme når riktig adferd styrkes, og du som megler fokuserer på ulike aktiviteter og god kvalitet på arbeidet du utfører. Ved å definere mål, sette av tid til opplæring og kunnskapsdeling og ikke minst samarbeide med kollegaer, vil du få hjelp til å kunne utføre jobben slik som de beste på kontoret gjør det. Løsningen gir med andre ord innsikt i målbare forbedringer som igjen danner grunnlaget for «beste praksis» i hele organisasjonen. Aktivitetene i løsningen gjør det mulig å øke fokuset på kundeopplevelsen og det å ha riktig adferd i møte med kundene. Slik skaffer du deg flere oppdrag.

Vinn oppdragene screenshot_ Bilde1

Campfire er en brukervennlig og skreddersydd Team Management-løsning med et oversiktlig dashboard som hjelper deg å ha kontroll over hvordan du presterer. Sammenlign deg med kollegaene dine, og få full oversikt over egne fokusaktiviteter. Ved å jobbe med på gode kundeopplevelser og riktig adferd vil du enklere kunne sikre deg nye oppdrag som megler.

Les også:

 Ta kontakt med oss for å finne ut hvordan vi i Contendo hjelper kunder med sine digitaliseringsprosjekt - for å skape gode kundeopplevelser og nå sine mål raskere!