For varehandelen kan det være en utfordring å til enhver tid ha kundeklare butikker. Men det finnes løsninger som kan hjelpe deg som kjedeleder med å sikre best mulig kundeopplevelser ved at beste praksis følges ute i butikkene.

Konkurransesituasjonen i retail- og faghandelen er tøffere enn noen gang. Netthandelen utvikles sterkt, og når kundene først oppsøker en fysisk butikk, er de forberedt og har høye forventninger til hva som skal møte dem der når det gjelder konsept- og varepresentasjoner, kampanjer, priser og kompetanse. Derfor er det viktigere enn noen gang å legge til rette for gode kundeopplevelser, som gjør at kundene virkelig ser verdien i å besøke en fysisk butikk. Her forventer de noe annet – og noe mer – enn hva de får i en nettbutikk.

 

Oppfyll kundenes forventninger

For å klare å innfri kundenes forventninger, er det viktig at butikken de kommer til samsvarer med nettbutikken med tanke på priser, kampanjer og vareutvalg. For å klare å levere på disse forventingene, må de ansatte vite om kampanjer og prisendringer, de må ha god produktkunnskap – og deretter sørge for at alt er på plass til rett tid og på riktig måte. Men hvordan få til dette 100 % i en travel butikkhverdag?

Få butikkene kundeklare til når kampanjen går

5 tips for å komme i mål

For å lykkes med å gjøre butikkene kundeklare, må de ansatte få tilgang til verktøy som gjør det mulig å fokusere på konkret utførelse av ulike oppgaver. For deg som kjedeleder, kan løsningen være å gi dem følgende i arbeidshverdagen:

  • Mulighet til å lære av de beste i kjeden slik at de kan følge beste praksis.
  • Innsikt i egne mål og prestasjoner for å skape en prestasjonskultur med motiverte og engasjerte medarbeidere som vet hvordan de skal utføre jobben sin.
  • Faglig påfyll – slik at de kan være de ekspertene kundene forventer at de er.
  • Tilbakemelding fra kundene slik at de kan forbedre seg og vite hvor skoen trykker.
  • Gode digitale verktøy som lar de ansatte jobbe effektivt.

    New call-to-action

 

Hvordan kan du øke butikkenes salgspotensiale?

En digital møteplass som sikrer beste praksis

Campfire er en Team Management-løsning fra Contendo som gjør det mulig for deg som kjedeleder å sikre best mulig gjennomføring i butikkene. I Campfire kan de butikkansatte få tidsriktig informasjon som nyheter og kampanjer, og når de får konkrete oppgaver, butikkplaner og bilder av hvordan kampanjer skal stilles ut, er det straks mye enklere å følge beste praksis. Sjekklister fylles ut direkte i løsningen og gir mulighet for analyse for å avdekke forbedringsområder eller fremheve beste praksis. Med mobilkameraet er det også enkelt for de ansatte å dokumentere hvordan varer blir presentert, og via Campfire-appen deles bildene med både kjedeledelsen og andre butikker i kjeden.

 

I Campfire – den digitale møteplassen – har du og de ansatte i hver butikk også tilgang til nøkkeltall, kundetilfredshet (KTI) og intern­kommunikasjon i et oversiktlig dashboard. Dere har informasjonen lett tilgjengelig gjennom en app og et moderne, lettfattelig web-grensesnitt. I Campfire har du som kjedeleder med andre ord full oversikt over hvordan de enkelte butikkene presterer og gjennomfører butikkhverdagen, og du har verktøyene du trenger for å skape begeistring og engasjement blant de ansatte.

Slik får du engasjerte og motiverte ansatte

Spill de ansatte gode med fokusaktiviteter

Vi kaller arbeidsoppgavene i Campfire fokusaktiviteter. Dette er konkrete arbeidsoppgaver som gjør at de ansatte vet hva som forventes og kreves når de er på jobb. Løsningen bidrar dermed både med å sikre beste praksis, skape trygge og gode kundeopplevelser og sikre gode resultater. Det blir også enklere for nyansatte og vikarer å utføre jobben fordi arbeidsinstruksen er klar og tydelig. Som kjedeleder får du full innsikt i hvilke aktiviteter og tiltak som fungerer og ikke.

Skap et «dream team» med fokusaktiviteter

Campfire er rask og enkel å ta i bruk og billig å få på plass – uten tunge og dyre prosesser. Løsningen har et standardoppsett, men kan tilpasses etter behov. Med kundeklare butikker – som også gir kjøpsopplevelser som overgår forventningene – er alle forutsetninger på plass for en god salgsutvikling.

 

Nå dine mål raskere_ faghandel Bilde1Slik hjelper Campfire ansatte innen retail/faghandel med å nå sine må raskere! Campfire gjør det mulig å styrke prestasjonene i ulike roller i salgsorganisasjoner ved at dere spiller hverandre gode og når målene deres raskere. 

 

Campfire en digital møteplass med oversiktlig dashboard

Campfire er en digital møteplass med et oversiktlig dashboard hvor de ansatte kan få oppgaver fra både butikksjef og fra kjedeledelsen. Via et oversiktlig dashboard, kan de ansatte bli inspirert av hva kollegaer i andre butikker i kjeden gjør og utveksle erfaringer. I Campfire står det også svart på hvitt hvilke oppgaver som må utføres (fokusaktiviteter) og hva den enkelte butikk kan levere bedre på.

Les også:

Sørg for god sekundering på nøkkeltallene på tvers av kjeden

Lytt til kunden for å bli bedre

Ta kontakt med oss for å finne ut hvordan vi i Contendo hjelper kunder med sine digitaliseringsprosjekt - for å skape gode kundeopplevelser og nå sine mål raskere!