Styrk lagånden og skap motivasjon og begeistring blant de ansatte i butikken ved å la de jobbe dedikert og fokusert med utvalgte aktiviteter i hverdagen. Målet er å følge beste praksis i bedriften og spille de ansatte gode i møte med kundene.

For å kunne gjøre jobben sin på en god måte er de ansatte nødt til å vite hva de skal gjøre når de kommer på jobb – og ikke minst hvordan de skal gjøre det. Men hvordan gå fra å gjøre noe bra – til å gjøre det veldig bra? I dagens konkurransesituasjon i retail- og faghandelen er det viktigere enn noen gang å ha engasjerte, kompetente og begeistrede medarbeidere ute i butikkene. Med de riktige ansatte på plass, som vet hva de skal gjøre og hvordan – ligger alt til rette for å få fornøyde kunder og økt salg i de fysiske butikkene.

Medarbeiderundersøkelser viser at det de ansatte ønsker fra deg som leder for å kunne gjøre det best mulig på jobb er:
  1. Klare forventninger til jobben de skal gjøre.
  2. Få tilbakemeldinger på jobben de gjør.
  3. Få oppgaver/aktiviteter som spiller de gode og trygge i møte med kundene.
  4. Bli sett og få oppmerksomhet ved gode prestasjoner.

Lytt til kunden for å bli bedre

Sammen mot felles mål

Man kan klare mye alene, men enda mer sammen. Med det i tankene er det mye å hente på å la de butikkansatte jobbe sammen mot et eller flere fellesmål i hverdagen. Det gir en god følelse å være en del av et team der alle er med å bidra og man kjenner på et eierskap til butikken. Ved å vite hvilke nøkkeltall som er gjeldende for kjeden, og hvilke arbeidsoppgaver man bør utføre i hverdagen for å levere på de valgte KPI-ene, er det straks mye mer motiverende å komme på jobb. Hvis butikksjefen og de ansatte vet hvor skoen trykker, kan du som kjedeleder sammen med de ansatte sørge for at det legges ned en ekstra innsats her. Er det snittsalget dere bør jobbe med? Er det varepresentasjonen? Eller er det kundetilfredsheten? Et godt jobbengasjement fører ofte til et godt serviceklima i butikken, og de ansattes positivitet smitter over på kundene som får gode opplevelser ute i butikk. Fornøyde kunder, blir ofte lojale kunder – som igjen blir butikkens ambassadører.

Få butikkene kundeklare til når kampanjen går

New call-to-action
En digital møteplass som sikrer beste praksis

Campfire er en Team Management-løsning fra Contendo, med et oversiktlig dashboard, som gjør det mulig for deg som kjedeleder å jobbe med iverksetting av fokusaktiviteter ute i butikkene. Målet med fokusaktivitetene er å følge beste praksis i bedriften, og de konkrete fokusaktivitetene gjør at de ansatte vet hva som forventes og kreves av dem når de er på jobb. I Campfire – den digitale møteplassen – kan de butikkansatte få konkrete daglige oppgaver/butikkplaner, samt bilder av hvordan blant annet kampanjer skal stilles ut. Slike oppgaver/aktiviteter gjør det straks mye enklere å følge beste praksis. Sjekklister fylles ut direkte i løsningen og gir mulighet for analyse for å avdekke forbedringsområder eller fremheve beste praksis. Med mobilkameraet er det også enkelt for de ansatte å dokumentere hvordan varer blir presentert, og via Campfire-appen deles bildene med både kjedeledelsen og andre butikker i kjeden. Løsningen bidrar dermed både med å sikre beste praksis, skape trygge og gode kundeopplevelser og sikre gode resultater. Det blir også enklere for nyansatte og vikarer å utføre jobben fordi arbeidsinstruksen er klar og tydelig. Som kjedeleder får du full innsikt i hvilke aktiviteter og tiltak som fungerer og ikke.

Skap et «dream team» med fokusaktiviteter

 
Rask og enkel å ta i bruk

I Campfire har du og de ansatte i hver butikk også tilgang til nøkkeltall, kundetilfredshet (KTI) og intern­kommunikasjon. Dere har informasjonen lett tilgjengelig gjennom en app og et moderne, lettfattelig web-grensesnitt. I Campfire har du som kjedeleder med andre ord full oversikt over hvordan de enkelte butikkene presterer og gjennomfører butikkhverdagen, og du har verktøyene du trenger for å skape begeistring og engasjement blant de ansatte.

Campfire er rask og enkel å ta i bruk og billig å få på plass – uten tunge og dyre prosesser. Løsningen har et standardoppsett, men kan tilpasses etter behov. Med et motivert og engasjert butikkteam – som gir kundene kjøpsopplevelser som overgår forventningene – er alle forutsetninger på plass for en god salgsutvikling.

skap et "dream team" med fokusaktiviteter

Campfire er en digital møteplass med et oversiktlig dashboard hvor de ansatte kan få oppgaver fra både butikksjef og fra kjedeledelsen. Via et oversiktlig dashboard, kan de ansatte bli inspirert av hva kollegaer i andre butikker i kjeden gjør og utveksle erfaringer. I Campfire står det også svart på hvitt hvilke oppgaver som må utføres (fokusaktiviteter) og hva den enkelte butikk kan levere bedre på.

 

Les også: Sikre bedre kundeopplevelser i butikkene

Ta kontakt med oss for å finne ut hvordan vi i Contendo hjelper kunder med sine digitaliseringsprosjekt - for å skape gode kundeopplevelser og nå sine mål raskere!