Har både dere i ledelsen og de ansatte ute i butikkene eierskap til de sentrale KPI-ene? Det ligger mye motivasjon og kraft i at alle trekker i samme retning når de kjenner nøkkeltallene dere ønsker å styre etter og levere gode resultater på.

Med tydelig definerte KPI-er (Key Performance Indicators) kan dere til enhver tid vurdere egen måloppnåelse. Vokser kjeden slik dere ønsker, hvordan går det med salgsomsetningen og snittsalget i de enkelte butikkene, hvor mange kunder besøker de fysiske butikkene og hvordan scorer dere på kundetilfredshet (KTI)? Dette er KPI-er en butikk kan rapportere på, og brukes det riktig, gir det alle involverte målbare og håndfaste nøkkeltall som dere kan bruke til å bli bedre.

Lytt til kunden for å bli bedre

Ha kontroll på KPI-ene
Men har du som kjedeleder de digitale verktøyene du trenger for å kunne ta tak i KPI-ene? Kan du enkelt hente ut mye nyttig informasjon fra konkrete data og på bakgrunn av det ta gode beslutninger for veien videre? Hvor er det skoen trykker ute i de enkelte butikkene og for kjeden samlet sett? Hva må til for å løfte seg på de områdene hvor resultatene uteblir eller ikke er tilfredsstillende nok? Har du oversikt på KPI-ene, er det enklere å vite hvor du skal sette inn tiltak.

Tips til deg som kjedeleder i retail- eller faghandelen:
  • Definer riktige KPI-er for butikkene i kjeden. KPI-ene skal avspeile butikkens drift, være viktige med tanke på å skape suksess og de må være mulige å måle.
  • Sørg for at de ansatte til enhver tid vet hva de blir målt på.
  • Hent innspill fra medarbeidere på hva som kan være gode og riktige KPI-er.
  • Evaluer og mål utviklingen i KPI-ene løpende for å se hvordan dere leverer. Følg opp der det trengs. Når du tar slike statussjekker på KPI-ene, må du vurdere om det skal settes i gang tiltak for forbedring, og samtidig også vurdere om det er de riktige KPI-ene det måles på. Må dere justere eller kanskje legge til noe?
  • Tenk på hvordan du motiverer de ansatte til å følge med på KPI-ene. Det er tross alt de som daglig skal jobbe med å innfri KPI-målene. Sørg for at de ser meningen med å jobbe med målene – og at det blir en motivasjon i hverdagen!
  • Sørg for å ha et enkelt og oversiktlig digitalt verktøy tilgjengelig slik at du/dere til enhver tid har kontroll på KPI-ene.

Slik får du engasjerte og motiverte ansatte

Få innsikt i KPI-ene via Campfire

For å kunne jobbe effektivt og systematisk med KPI-er, gjelder det å ha et godt digitalt verktøy tilgjengelig. Campfire er en Team Management-løsning fra Contendo som gjør det mulig for deg som kjedeleder å ha full oversikt over hvordan de enkelte butikkene leverer på de valgte KPI-ene, og du kan se hvordan kjeden leverer samlet sett. I Campfire har du tilgang til både nøkkeltall, kundetilfredshet (KTI) og intern­kommunikasjon.

Nøkkeltallene registreres løpende i Campfire sitt oversiktlige dashboard. Du kan se på Campfire som en digital møteplass der du og dine ansatte har full oversikt over alle KPI-er gjennom en app og et moderne, lettfattelig web-grensesnitt. Uten mål er det vanskelig å score, så ved å ha tydelig definerte og målbare KPI-er er det enkelt både for deg og de ansatte i butikkene å se om målene som er satt blir innfridd. Hvilke tiltak må settes inn hvis resultatene uteblir?

sørg for god sekundering på nøkkeltalene på tvers av kjeden_Bilde1

Knytt kommentarer og informasjonsdeling til nøkkeltallene. Da har du et bedre utgangspunkt for å skape engasjerte, kompetente og motiverte medarbeidere.

Spill de ansatte bedre med fokusaktiviteter

I Campfire kan du som leder gi de ansatte fokusaktiviteter hvor målet er å følge beste praksis i bedriften. De er konkrete fokusaktivitetene gjør at de ansatte vet hva som forventes og kreves av dem når de er på jobb. Med bakgrunn i informasjonen du har om hvordan butikkene leverer på nøkkeltallene, har du her en unik mulighet til å lage oppgaver til de ansatte som går ut på å sette inn et ekstra gir der resultatene er svakere enn forventet. Informasjonen om KPI-ene gjør at du vet hvor skoen trykker – og hva de enkelte butikkene må ha fokus på for å bli bedre. Campfire bidrar dermed både med å sikre beste praksis, skape trygge og gode kundeopplevelser og sørge for gode resultater. Som kjedeleder får du full innsikt i om aktiviteter og tiltakene som settes inn fungerer eller ikke.

Skap et «dream team» med fokusaktiviteter

Campfire er også rask, enkel å ta i bruk og billig å få på plass – uten tunge og dyre prosesser. Løsningen har et standardoppsett, men kan tilpasses etter behov.

Les også: Sikre bedre kundeopplevelser i butikkene

New call-to-action

Ta kontakt med oss for å finne ut hvordan vi i Contendo hjelper kunder med sine digitaliseringsprosjekt - for å skape gode kundeopplevelser og nå sine mål raskere