Selger dere produkter gjennom butikker? Opplever du at de er klare til kampanjestart? Har du en beste praksis tilnærming til hvordan butikkene følges opp, og har du god nok innsikt i hva som skjer der ute? Ikke? Da bør du lese dette.

Har du egne (eller innleide) medarbeidere som følger opp hvordan dine varer og kampanjer presenteres i butikkene som selger dem? Menneskene som utfører jobben ute i butikken spiller en nøkkelrolle i å få konsumentene til å kjøpe akkurat dine varer. Arbeidet de gjør har i praksis stor påvirkning på både kundenes førsteinntrykk, bedriftens renommé og – ikke minst – salgsutviklingen.

 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

 

Mid-section of female staff using digital tablet in super market

 

Leading the Team er en løsning som ikke bare løser mange problemer og legger grunnlaget for økt salg. Den gjør oppfølgingen mer lystbetont for den enkelte medarbeider uten at de føler seg overvåket eller styrt.


Kløften mellom strategi og virkelighet

Enten dere selv produserer varene, importerer dem eller på andre måter har ansvar for distribusjonen, er sjansen stor for at dere opplever én eller flere av følgende problemstillinger:


 • Feil profilering og varepresentasjon: Dine varer presenteres ikke slik de bør – kundene kjenner deg ikke igjen – din merkevare svekkes

 • Manglende kundeopplevelse: Selgere er ikke oppdatert og informert – de er ikke klar til kampanje eller til å ta i mot kundene. 

 • Tilfeldig oppfølging: Det er lite systematikk i når den enkelte butikk følges opp.

   

 • Fravær av metode: Det blir ofte opp til den enkelte å velge fremgangsmåte for oppfølgingen i butikken – og lite bruk av det som er beste praksis.

   

 • Lav effektivitet: Dette følger av punktet over. Legg så til at dyr arbeidstid ofte går med til å følge opp butikker som ikke trenger det like mye som andre.  

   

 • Lite dokumentasjon: En ferdig utfylt sjekkliste er en dårlig bekreftelse på at oppgavene er utført i henhold til oppdraget.

   

 • Tidkrevende rapportering: Sjekklistene som medarbeiderne benytter, er gjerne papirbaserte hvis de i det hele tatt brukes. Det er tidkrevende å omsette dem i hensiktsmessige formater for analyse.

   

 • Manglende læring: Når rapportering er tungvint og analysene baseres på å gå igjennom bunker med skjemaer, er dette dårlige forutsetninger for at rapportering og analyse skal føre til forbedringer og læring blant medarbeiderne.

Dette er utfordringer som hver for seg og til sammen kan skape en kløft mellom faktiske salgstall på den ene siden og bedriftens ambisjoner, planer og potensial på den andre siden.

 

Nytt verktøy hjelper deg å effektivisere oppfølgingen av butikkene

Ta inn over deg at dine medarbeidere allerede er kvalifisert til å løse oppgavene på en bedre måte: Nordmenn flest har nemlig det vi kan kalle svart belte i bruk av smarttelefon og smarte apper og verktøy på mobilen.


Contendo opplever stor interesse for vår nye løsning, Leading the Team, en app som forbedrer gjennomføringen, dokumentasjonen, rapporteringen, oppfølgingen, analysen og læringen knyttet til butikkbesøk. De første bedriftene som har tatt i bruk Leading the Team opplever en rekke fordeler:


 • Innsikt og planlegging: Hvordan presterer butikken i dag, hva ble dokumentert under forrige besøk og når er neste besøk planlagt.

 • Struktur i arbeid og oppfølging: Med appen vil medarbeideren få støtte til å følge beste praksis under besøket .Det blir også enklere for nyansatte og vikarer å utføre jobben.

 • Dokumentasjon og rapportering: Sjekklister fylles ut i løsningen og gir mulighet for analyse for å avdekke forbedringsområder eller fremheve beste praksis. Med kamera blir det enkelt å dokumentere hvordan dine varer blir presentert.

 • Tiltak og aktivitet: Ta (stemmestyrte) notater, sett frister og få push-varsler, avtal neste møte, følg opp.

Les om hvordan Blomsterringen nå har tatt i bruk Leading the Team for sin butikkoppfølging.

 

Leading the Team er en løsning som ikke bare løser mange problemer og legger grunnlaget for økt salg. Den gjør oppfølgingen mer lystbetont for den enkelte medarbeider uten at de føler seg overvåket eller styrt.


Leading the Team gjenspeiler det som kjennetegner Contendo: Vi utvikler og selger løsninger der fellesnevneren er verktøy som styrker prestasjonene i salgsorganisasjoner slik at de når sine mål raskere. Vi bruker teknologi til å forbedre de delene av salgsprosessen som preges av feilprioriteringer og dårlig ressursbruk.


Lyst til å høre mer om Leading the Team og Contendo? Klikk på knappen, og book et møte med oss!

 

Book møte om smarte løsninger for retail

 

Hvor godt ranker din bedrift i butikkoppfølging? Prøv vår sjekkliste:

 

sjekkliste for kjedeledere

 

 

Kategori: Retail, Leading the Team