Fornøyde kunder kommer gjerne igjen

Mange virksomheter opplever en mer utfordrende salgshverdag. I Norge har vi de siste årene påtatt oss og gjen­nom­ført en rekke store pro­sjekter. Det gjelder blant annet innen bank, finansi­ering, for­sikring, retail og eien­doms­megling.

Gjensidige Forsikring

Fokusperioder settes nå i system hos Gjensidige forsikring. Gjennom Contendo iverksetter de kampanjer og aktiviteter som gjør at de når våre salgsmål. Samarbeidet på tvers i org­anisa­sjonen er styrket og sam­handlingen bedre. Dette styrker..

BMW Financial Services

BMW Group Financial Services (BMW FS) er BMWs eget finansierings­selskap. Dette er et hel­eid selskap innen­for BMW Group. Selskapet har lang erfaring i å finansiere BMW-kjøre­tøy og kan BMW bedre enn noe annet finansi­erings­selskap. Gjennom..

Princess Gruppen

Contendo har levert flere løsninger innen Team Management, hvor butikkene enkelt har tilgang til egne nøkkel­tall, kunde­tilfredshet og internkommunikasjon. I tillegg får forretningene tidsriktig informasjon fra kjeden som nyheter og kampanjer.

EiendomsMegler 1: IT-verktøy endret kulturen og løftet salget

Kan et smart verktøy for kundeoppfølging og håndtering av leads bidra til ønsket salgsvekst og kulturforandring i selskapet? EiendomsMegler 1 hevder at deres ambisjoner er fullstendig urealistiske å nå uten gode og effektive arbeidsverktøy for..

Aktiv Eiendomsmegling

For å nå sine mål ønsket Aktiv en løsning som hjelper dem å kunne hente ut et større potensiale i kundestrømmen ved å realisere det potensialet som ligger i samhandlingen med banken.