Bruker dere kundekonsulenter, produktfremmere eller andre typer ressurser for å følge opp og styrke salget av egne varer i butikk? Her er et sett med spørsmål vi i Contendo ser at de beste har gode svar på og som bidrar til deres struktur og beste praksis tilnærming i oppfølging av butikk. 

I Contendo har vi sett litt på hvordan de mest fremoverlente gjør praktiske og digitale grep for å forbedre gjennomføringen, dokumentasjonen, rapporteringen, oppfølgingen, analysen og læringen knyttet til oppfølging av salget i butikk. Vi ser at de i praksis har kontroll på og håndterer fem spørsmål på en bedre måte enn andre.

 

1. Hvor ofte besøkes hver enkelt butikk?

Å ha innsikt i når og hvor ofte hver butikk følges opp er avgjørende for videre analyser og allokering av ressurser der det trengs og gir størst effekt.

2. Hvordan planlegges og gjennomføres et butikkbesøk?

Å ha god innsikt og datagrunnlag som blant annet forteller hvordan butikken ligger an og kvaliteten på hvordan varene dine presenteres gir et bedre grunnlag for konsulenten å planlegge hvert besøk. Og ledelsen forstår ressursbruken bedre og kan etablere beste praksis for hvordan et besøk bør gjennomføres.

 

3. Hvordan og hvor enkelt er det å dokumentere et butikkbesøk?

Å gjøre dokumentasjonen enkel og forståelig er ofte avgjørende for konsulentens motivasjon og for at han eller hun faktisk skal bruke tid på denne viktige datainnsamlingen. For ledelsen gir dokumentasjonen grunnlag for å skape aktivitet og sette inn riktige tiltak. For butikken oppleves etterrettelighet og punktlighet i oppfølgingen i etterkant som profesjonell og god kundebehandling.

 

4. Hvor mye tid brukes på rapportering og dokumentasjon av besøket?

Å ha et bevisst forhold til tiden det tar å dokumentere og rapportere et oppfølgingsbesøk er avgjørende for å forstå hvorfor det eventuelt unnlates å rapportere, hvor enkelt det er og hvorfor kvaliteten på dokumentasjonen er som den er.

 

5. Har du tilgang til styringsinformasjon for å lære av de beste og gjøre de riktige prioriteringene?

Å ha tilgang til økonomiske nøkkeltall og kvalitative rapporter fra gjennomførte besøk gir viktig styringsinformasjon. Vurdert i en sammenheng får du et helhetlig bilde av butikkens prestasjoner og ikke minst hva som påvirker salget av dine varer og kampanjer.

 

Veien til å gjøre butikken kundeklar

Mange spørsmål å ta stilling til? I Contendo gjør vi det enkelt for deg å få svar på alle disse spørsmålene! 

Contendo utvikler og selger løsninger der fellesnevneren er verktøy som styrker prestasjonene i ulike roller i salgsorganisasjoner. Vi bruker teknologi til å forbedre de delene av salgsprosessen som preges av feilprioriteringer og dårlig ressursbruk.

 

Blomsterringen

Blomsterringen fikk økt kontroll med bedre innsikt og rapporter fra oppfølging ute i butikk 

Blomsterringen_2

Les hvordan Blomsterringen bruker vår løsning i oppfølgingen av salg av blomster i dagligvaren.

 

Løsningen for oppfølging av butikker

Vårt produkt Leading the Team optimaliserer oppfølgingen av butikk ved hjelp av enkel dokumentasjon og datainnsamling via en app som grunnlag for analyse og etablering av beste praksis.

Hvor moden er gjennomføringen, dokumentasjonen, rapporteringen, oppfølgingen, analysen og læringen i din kjede? Ta vår quiz!

Book møte om smarte løsninger for retail

 

New call-to-action