Konkurransen blant eiendomsmeglere blir stadig tøffere. Her får du tips til hvordan du bør jobbe for å skape flere muligheter, og hvordan du kan bli valgt fremfor en annen aktør etter et kundemøte.

Konkurransen blant eiendomsmeglere blir stadig tøffere. Her får du tips til hvordan du bør jobbe for å skape flere muligheter, og hvordan du kan bli valgt fremfor en annen aktør etter et kundemøte.

Rykte og referanser er svært viktig for en eiendomsmegler både for å skaffe befaringer, og ikke minst for å sikre seg den viktige signaturen etter et kundemøte. Derfor er det helt avgjørende at du som megler gjør et grundig og profesjonelt arbeid når du først kommer i kontakt med en mulig kunde. Du må alltid være på hugget etter å forbedre egne prestasjoner – og da er det smart å ta en titt på hva de mest suksessfulle i selskapet ditt gjør for å lykkes.

Du vil trolig komme frem til at det som gjør at de beste i bransjen oppnår suksess gang på gang og har de mest fornøyde kundene – er at de i sitt daglige arbeid og i møte med kunder er:

  • Grundige og forberedt
  • Pliktoppfyllende
  • Punktlige
  • Nøye på å utøve god meglerskikk

La ryktet ditt jobbe for deg
Eiendomsmeglerbransjen er uten tvil en konkurransedrevet bransje, så det gjelder å rigge seg på en smart måte og vite hva som må til for å bli best. Ved å jobbe kontinuerlig med fokus på punktene nevnt over, opparbeider de beste i bransjen seg et godt rykte. Det gode ryktet sørger igjen for nye befaringer og deretter oppdrag fra kunder som har hørt om dem fordi de har gjort en god jobb tidligere, eller at eksisterende kunder vil benytte seg av dem ved neste kjøp/salg på grunn av en tidligere god kundeopplevelse.

For å kunne jobbe strukturert og målrettet med sitt eget omdømme i bransjen, vil et godt digitalt verktøy – som gjør det mulig å utnytte kjøp- og salgsprosessen på best mulig måte – hjelpe deg langt på vei med å skaffe deg nye befaringer.

Slik kan du utnytte kundeundersøkelsen til å skaffe flere leads.

Jobb systematisk ved å lære av de beste

Med Campfire – en Team Management-løsning fra Contendo, får du full oversikt over egne prestasjoner og et verktøy for å jobbe med dine fokusaktiviteter. Du kan sette konkrete mål, sparre med din nærmeste leder og få tilbakemeldinger fra kunder ved hjelp av kundeundersøkelser. I tillegg kan du se hvem på kontoret som gjør det bedre enn deg og deretter jobbe strukturert med å lære av de beste. Det handler om å finne beste praksis på meglerkontoret og tilstrebe å jobbe etter det. Campfire benytter gjennomprøvde metoder og verktøy, og løsningen viser resultatene – og oversikt over egne og dine kollegaers prestasjoner og oppgaver – i et oversiktlig dashboard. Campfire er en digital møteplass som lar deg ta pulsen på organisasjonen og lære av det kollegaene dine gjør.

Hvordan skaffe befaringer og hvordan sikre oppdraget etterpåBilde1

Få oversikt og innsikt:

  • Se hvor skoen trykker
  • Se om tiltakene virker
  • Se hvilke tiltak/fokusaktiviteter som er iverksatt

I det oversiktlige dashboardet får du et bilde av både bedriftens og dine egne prestasjoner – og du kan gå inn i detaljer. Her kan du se sammenhenger mellom tiltak og prestasjoner – og korrigere ved behov. Verktøyet gjør det enklere for deg å hente inn råd fra leder og kollegaer slik at du kan få oppfølgingen du trenger for å lage gode arbeidsplaner. Du har mulighet til å se hvilke hendelser (f.eks. spørreundersøkelser, meldinger til kunder osv.) som løsningen skal sende kundene dine fremover i tid slik at du er best mulig forberedt. Med all informasjon lagret i systemet, har du alltid oversikt og kontroll på arbeidshverdagen. Her står det svart på hvitt hva som er forventet av deg og hvilke fokusaktiviteter du kan jobbe med for å bli den foretrukne megleren for kundene i fremtiden. Når alt kommer til alt handler det om å være grundig, pliktoppfyllende og punktlig.

“The best advertising is done by satisfied customers.” - Philip Kotler

 

Les også: Slik skaffer du nye oppdrag

Ta kontakt med oss for å finne ut hvordan vi i Contendo hjelper kunder med sine digitaliseringsprosjekt - for å skape gode kundeopplevelser og nå sine mål raskere!