Contendo-bloggen

Contendo-bloggen er en blogg som handler om å hvordan man kan jobbe mest mulig effektivt med salg, og hvordan salgsavdelingen er med på å påvirke kundeopplevelsen. Vi håper at du som jobber med salgsledelse kan plukke opp inspirasjon og tips i bloggen vår.

Lager bedre leadshåndtering for Tjenestetorget

Tjenestetorget er en tjeneste som gjør at privatpersoner enkelt kan innhente pristilbud på en rekke tjenester, fra varmepumper, til håndverkere, advokater og eiendomsmeglere. Nå får leverandørene programvare fra Contendo, slik at de kan gi..

Gamification: Perfekt for å øke salget via agenter og partnere

Hvordan skape aktivitet og engasjement hos selgere som ikke er ansatt hos dere? Det gjelder å finne metoder som virker også når du har blikket en annen vei. Gamification kan være løsningen for å motivere agenter og partnere til velrettet innsats for..

Gamification gir mer motiverte selgere

Det er ikke bare det at gamification er rammeverket som skaper varige løft i selgernes prestasjoner. Gamification er også svaret fordi alle de andre metodene for motivasjon har utspilt sin rolle.

La meg begynne med en definisjon på hva vi i..

De 7 viktigste elementene for å lykkes med gamification

Hvordan få til bedre lagånd, mer mestring og høyere aktivitet gjennom gamification? Her følger en huskeliste over elementer dere bør få med.

10 grunner til at gamification gir økt salg for bedriften

Aktivitetsnivå, lagånd, læring, mestring og motivasjon… Gamification forsterker atferden som leder til økt salg. Her er de ti viktigste grunnene til at gamification løfter salget – og hvorfor dere skal vurdere å ta det i bruk.

Gamification er –..

EiendomsMegler 1: Endret kulturen, behandlet 50% flere leads og løftet salget til nye høyder!

Kan et smart verktøy for kundeoppfølging og håndtering av leads bidra til ønsket salgsvekst og kulturforandring i selskapet? EiendomsMegler 1 hevder at deres ambisjoner er fullstendig urealistiske å nå uten gode og effektive arbeidsverktøy for..

CRM eller ringeliste? Gi selgerne det de lykkes best med!

Det er verken selgerne eller CRM-systemet sin skyld at de to har samarbeidsproblemer. Selgerne vil ha varme leads, og det er sjelden på CRM-systemenes meny. Din bedrift er bedre tjent med at selgerne får gjøre det de liker og er best til. Det krever..

De beste salgslederne bruker smarte leads-verktøy

Er du som salgsleder en koordinator eller en motivator? Altfor ofte blir evnen til å lede og motivere “spist opp” av hundrevis av små og koordinerende oppgaver. De smarte tar tiden tilbake med digitale verktøy som automatiserer leads-håndteringen. 

Leadshåndtering: Nøkkelen til å digitalisere salgsavdelingen

Ved å forbedre prioriteringen av leads kan man skape en bedre kundeopplevelse, samtidig som selgerne jobber mer effektivt og får større kapasitet. Altfor mange salgsavdelinger bruker altfor mye av sin dyrebare tid på å finne ut at menneskene de..

7 "helseutfordringer" alle salgsledere må kurere (for å nå målene)

Generering og håndtering av tilstrekkelig med kvalifiserte leads dominerer på en liste med sju barrierer som salgsdirektører må løse for å nå salgsmålene. En fremtidsrettet løsning er å automatisere leads-håndteringen og øke kapasiteten til..

Slik jobber de beste med leads (og lykkes med salg)

Bedriftene som er best til å gi sine selgere leads, har seks ting de gjør tydelig forskjellig fra gjennomsnittet. Det inkluderer å score, pleie og prioritere leads før selgerne i det hele tatt får tilgang til dem.

Leads-generering: CRM-systemet ditt trenger en turbo

Flere leads, bedre leads. Det er salgsdirektørens beste forutsetninger for å lykkes. Og, det gjør at bedriften får bedre nytte av CRM-systemet. De beste bruker allerede et smart og norsk-utviklet verktøy for å håndtere leads. Verktøyet er en turbo..